Oíche Chiúin

Oíche chiúin, oíche Mhic Dé,
Cách 'na suan dís araon.
Dís is dílse 'faire le spéis
Naíon beag, leanbh ceansa 'gus caomh.

Críost, 'na chodladh go sámh.
Críost, 'na chodladh go sámh.

Oíche chiúin, oíche Mhic Dé,
Aoirí ar dtús chuala 'n scéal.
Allelúia aingeal ag glaoch.
Cantain suairc i ngar is i gcéin.

Críost an Slánaitheoir Féin.
Críost an Slánaitheoir Féin.

Silent Night

Silent night, night of God's son,
Everyone is asleep, the pair together.
The most faithful pair, watching with hope
A little baby, a mild and gentle child.

Christ, calmly asleep.
Christ, calmly asleep.

Silent night, night of God's son,
Shepherds were first to hear the tale.
The angels crying out Alleluia.
Lovely chanting near and far.

Christ, the saviour himself.
Christ, the saviour himself.

Oiche Chiuin - традиционная рождественская песня.
Впервые Эния исполнила ее на английском
языке в 1988 году.