Athair Ar Neamh

Irish Gaelic:

Athair ar Neamh, Dia linn
Athair ar Neamh, Dia liom
m'anam, mo chroi, mo ghloir,
moladh duit, a Dhia.

Fada an la, go samh
Fada an oich', gan ghruaim
aoibhneas, athas, gra,
moladh duit, a Dhia.

Moraim thu o la go la.
Moraim thu o oich' go hoich'

Athair ar Neamh, Dia linn
Athair ar Neamh, Dia liom
An ghealach, an ghriain, an ghaoth
Moladh duit a Dhia

Moraim thu o la go la.
Moraim thu o oich' go hoich'

Athair ar Neamh, Dia linn
Athair ar Neamh, Dia liom
m'anam, mo chroi, mo ghloir,
moladh duit, a Dhia.

Athair Ar Neamh

Translation (English):

Father in Heaven, God bless us
Father in Heaven, God bless me
My soul, my heart, my glory
Praise be to you, oh God

Long is the peaceful day
Long is the night without gloom
Wonder, joy, love
Praise be to you, oh God

I praise you from day to day
I praise you night after night

Father in Heaven, God bless us
Father in Heaven, God bless me
The moon, the sun, the wind
Praise be to you, oh God

I praise you from day to day
I praise you night after night

Father in Heaven, God bless us
Father in Heaven, God bless me
My soul, my heart, my glory
Praise be to you, oh God